Ecigartter

E-cigaretter är också kontroversiella på grund av olika regleringsfrågor. Till exempel i 2008 den AMERIKANSKA Food and Drug Administration (FDA) slutsatsen att e-cigaretter var icke godkända läkemedel-enheter leverans, och följande år, åberopar sin rätt att reglera kontroll av narkotika och narkotikamissbruk-enheter leverans enligt Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA, FDCA, eller FD&C), den organisation som initierade åtgärder mot import av e-cigaretter. I januari 2010, efter en rättegång av en e-cigarett distributör, USA District Court for District Of Columbia fastslog att e-cigaretter inte uppfyllde kriterierna för medicintekniska produkter och därför var undantagna från förordning enligt FFDCA. Domstolen bestämde emellertid att FDA kunde reglera e-cigaretter som tobaksprodukter enligt Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (TCA), eftersom nikotinet i några av e-cigarettpatronerna härleddes från tobak. Rapporter i 2018 av ökad e-cigarettanvändning bland ungdomar och tonåringar i USA uppmanade FDA att identifiera strategier för att bekämpa e-cigarettanvändning av minderåriga.

I 2019 en dramatisk ökning av lungsjukdom i samband med ecigg från Vape väckte oro för säkerheten för e-cigaretter och relaterade enheter. Av särskild oro var användningen av e-cigaretter för vaping THC (tetrahydrocannabinol), den aktiva beståndsdelen av marijuana och användningen av e-cigaretter som köpts från gatuförsäljare, som hade en mycket stor sannolikhet att innehålla skadliga föroreningar. Forskning publicerad i 2019 föreslog vidare att e-cigarett användning är kopplad till hårdmetallpneumokonios, en sällsynt lungsjukdom orsakad av inandning av giftiga metaller.

This entry was posted in Main. Bookmark the permalink.